Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (RSV)

Voor ruimtelijke ordening is een beleid op lange termijn van groot belang. Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen is sinds 1997 een belangrijk fundament. Dit plan omvat een visie over hoe we in Vlaanderen best met onze ruimte omgaan. We moeten investeren in onze steden, zodat dit aangename plekken blijven om te wonen. Wat nog rest aan groen en open ruimte moeten we bewaren. Dat zijn de krachtlijnen van het plan.

Om in te spelen op nieuwe ruimtelijke uitdagingen wordt het plan geregeld herzien.

Praktisch

Ruimtelijke ordening

Dorp 31
2360 Oud-Turnhout

tel.+32 (0)14 46 22 63
fax+32 (0)14 46 22 22
ruimtelijkeordening@oud-turnhout.be

Openingstijden

maandag: 8.30 tot 12 uur
dinsdag: 8.30 tot 12 uur
17.30 tot 19.30 uur
woensdag: 8.30 tot 12 uur
donderdag: 8.30 tot 12 uur
vrijdag: 8.30 tot 12 uur