Stedenbouwkundig attest

Mondeling verkregen stedenbouwkundige informatie heeft geen juridische waarde.

Doel van een stedenbouwkundig attest: zekerheid verkrijgen over de bouwmogelijkheden op een bepaald perceel.
Om een stedenbouwkundig attest aan te vragen hebt u geen architect nodig. U hoeft ook geen eigenaar van de grond te zijn. Het attest wordt verleend op basis van een door u opgemaakt schetsontwerp.
De bevindingen van het stedenbouwkundig attest kunnen bij het onderzoek over een vergunningsaanvraag niet worden gewijzigd, op voorwaarde dat:

  1. Sinds het verkrijgen van het attest geen substantiële wijzigingen gebeurd zijn aan het terrein of wijzigingen van de stedenbouwkundige voorschriften of verkavelingsvoorschriften; 
  2. De adviezen, bezwaren en opmerkingen geen feiten of overwegingen aan het licht brengen waarmee bij de opmaak van het attest geen rekening werd gehouden;
  3. Er geen manifeste fouten gemaakt zijn bij de opmaak van het stedenbouwkundig attest

Let op! Een attest is nog geen vergunning, en blijft slechts twee jaar geldig.

Praktisch

Ruimtelijke ordening

Dorp 31
2360 Oud-Turnhout

tel.+32 (0)14 46 22 63
fax+32 (0)14 46 22 22
ruimtelijkeordening@oud-turnhout.be

Openingstijden

maandag: 8.30 tot 12 uur
dinsdag: 8.30 tot 12 uur
17.30 tot 19.30 uur
woensdag: 8.30 tot 12 uur
donderdag: 8.30 tot 12 uur
vrijdag: 8.30 tot 12 uur