Omgevingsvergunning

Als algemene regel geldt, dat je voor het bouwen van een gebouw of constructie een omgevingsvergunning nodig hebt. Voor het bouwen van een woning, garage, bedrijfsgebouw is dit evident, maar ook voor het plaatsen van een tuinafsluiting of een reclamebord, het bouwen van een tuinhuis, veranda of serre of het aanleggen van grote verhardingen is een vergunning nodig.
Andere veel voorkomende werken zijn de afbraak van een gebouw, de aanleg van een zwembad, het plaatsen van (licht)reclames, het wijzigen van een bodemreliëf, het ontginnen en wijzigen van beschermde gebieden, het plaatsen van woonwagens en caravans, het wijzigen van de bestemming of functie van een gebouw, enzovoort.

De Vlaamse Regering heeft een aantal van deze ingrepen vrijgesteld van de vergunningsplicht. Zij heeft ook voor een aantal ingrepen de vergunningsplicht vervangen door een meldingsplicht. Hieraan zijn heel wat voorwaarden verbonden. U informeert steeds best TIJDIG VOORAF bij de dienst ruimtelijke ordening van de gemeente.

Praktisch

Ruimtelijke ordening

Dorp 31
2360 Oud-Turnhout

tel.+32 (0)14 46 22 63
fax+32 (0)14 46 22 22
ruimtelijkeordening@oud-turnhout.be

Openingstijden

maandag: 8.30 tot 12 uur
dinsdag: 8.30 tot 12 uur
17.30 tot 19.30 uur
woensdag: 8.30 tot 12 uur
donderdag: 8.30 tot 12 uur
vrijdag: 8.30 tot 12 uur