Windproject Storm


Storm is een Vlaamse windparkontwikkelaar gespecialiseerd in het ontwerp en de exploitatie van windturbineparken. Het Storm-windpark wordt gepland ten noorden van de snelweg E34 in de nabijheid van de afrit Oud-Turnhout.

Meer info: www.storm.be/nl/windpark/oud-turnhout

 

Openbaar onderzoek 2

Op 05/05/2022 werd in onderhavig dossier een wijzigingslus gestart zoals bepaald in artikel 30, laatste lid van het Omgevingsvergunningsdecreet. De deputatie verzocht de gemeente op 12/05/2022 het dossier een tweede maal te onderwerpen aan een openbaar onderzoek.

De volledige aanvraag lag van 22/05/2022 tot en met 20/06/2022 opnieuw ter inzage.

Informatievergadering op 31 mei

In het kader van het openbaar onderzoek van de vergunningsaanvraag en de terinzagelegging van de project-MER ging een informatievergadering door op dinsdag 31 mei 2022 om 18.30 uur in zaal De Knaap, OC De Djoelen, Steenweg op Mol 3 te 2360 Oud-Turnhout. 

Bezwaren of opmerkingen kan je via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente.

De presentaties van de infovergadering vind je hier:

Verslag informatievergadering van 31 mei

Het verslag van de informatievergadering vind je hier: Verslag infovergadering Windproject Storm 31/05/2022Openbaar onderzoek 1

Digitale informatievergadering van 31 januari

De digitale informatievergadering van maandag 31 januari om 19 uur ging online door via Zoom. Je kan de informatievergadering herbekijken: klik hier

De presentaties van de infovergadering vind je hier:

Verslag informatievergadering van 31 januari

Het verslag van de informatievergadering vind je hier: Verslag infovergadering Windproject Storm 31/01/2022Handleidingen - digitaal raadplegen / bezwaar indienen

Hier vind je volgende handleidingen: 

    • Een dossier digitaal raadplegen en dossierstukken inkijken: klik hier
    • Een digitaal bezwaarschrift indienen: klik hier
 

Praktisch

Ruimtelijke ordening

Dorp 31
2360 Oud-Turnhout

tel.+32 (0)14 46 22 63
fax+32 (0)14 46 22 22
ruimtelijkeordening@oud-turnhout.be

Openingstijden

maandag: 8.30 tot 12 uur
dinsdag: 8.30 tot 12 uur
17.30 tot 19.30 uur
woensdag: 8.30 tot 12 uur
donderdag: 8.30 tot 12 uur
vrijdag: 8.30 tot 12 uur