Hulp aan de vrijetijdssector

steun.jpg (grote weergave)

Op 21 januari 2021 keurde onze gemeenteraad het subsidiereglement “Oud-Turnhout helpt, de vrijetijdssector” goed. Met dit reglement zet het gemeentebestuur de middelen in die ons werden toegewezen via het noodfonds jeugd, cultuur en sport.

In onze gemeente worden deze middelen integraal gebruikt om onze vrijetijdssector zo veel als mogelijk te ondersteunen in deze bizarre tijden.

Welke ondersteuning?

Het reglement voorziet in verschillende vormen van ondersteuning, waarvan deze mogelijk relevant zijn voor jouw vereniging:

 1. Verenigingen (jeugd, sport, cultuur) ontvangen in 2020, 2021 en 2022 een verhoogd subsidiebedrag. Deze verhoging wordt toegekend samen met de normale werkingssubsidies. Je moet hier nu niets voor doen.

 2. Financiële compensatie  voor erkende verenigingen voor het verlagen (of deels terugbetalen) van lidgelden (2020/2021) - deadline voor de aanvraag: 30 maart 2021

 3. Compensatie van infrastructuurkosten van sport-, jeugd-, cultuur- en socioculturele verenigingen.
       - deadline 30 maart 2021 voor de periode 1/01/2020 - 31/08/2020
       - deadline 30 oktober 2021 voor de periode 1/09/2020 - 31/08/2021

 4. Subsidie voor het organiseren van nieuwe of aangepaste publieksinitiatieven in de sectoren jeugd, sport, cultuur en buurtwerking
       - aan te vragen vanaf één jaar tot ten laatste twee maanden voor aanvang van het initiatief
       - uitzondering: uiterlijk 1 maand vooraf voor activiteiten die plaatsvinden tot en met mei 2021

Vraag je ondersteuning aan

Voor aanvragen in categorie 2, 3 en 4 moet je een digitale aanvraag indienen, met daarbij de nodige bewijsstukken.

De links naar de aanvraagformulier vind je hieronder.

Info

Als je vragen hebt bij het reglement of hulp nodig hebt bij de samenstelling van jouw dossier, neem dan contact op met je gemeentelijke dienst:

  • voor sportverenigingen:                                                sportdienst@oud-turnhout.be - 014 45 37 37
  • voor jeugdwerkingen:                                                    jeugd@oud-turnhout.be - 014 46 22 35
  • voor cultuur, socio-culturele en buurtwerkingen:    cultuur@oud-turnhout.be - 014 46 22 32

Praktisch

Cultuurdienst

Steenweg op Mol 3 bus 2
2360 Oud-Turnhout

Facebook logo

tel.+32 (0)14 46 22 27
cultuur@oud-turnhout.be www.facebook.com/DeDjoelen

Openingstijden

dinsdag: 10 tot 12 uur
donderdag: 10 tot 12 uur
of op afspraak