Verkiezingen - verhinderd om te stemmen

 

Verhinderd om te stemmen MET volmachtgeving

Aan wie kan je volmacht geven?

 • Je kan een volmacht geven aan elke andere kiezer.
 • De volmachtkrijger mag geen volmacht gekregen hebben voor andere stemgerechtigden (slechts één volmacht per volmachtkrijger!).
 • Een Belg kan geen volmacht geven aan een niet-Belg.  

Hoe geef je volmacht?

Je kan het volmachtformulier hier downloaden of je kan het ophalen bij het onthaal van de gemeente. De gevolmachtigde geeft dit ingevulde formulier af aan de voorzitter van het stembureau waar de volmachtgever moet gaan stemmen, samen met het attest dat bewijst dat de volmachtgever niet kan gaan stemmen.

Indien de stemgerechtigde om privéredenen in het buitenland verblijft op de dag van de verkiezingen, dient de volmachtkrijger ook het door de burgemeester/gemachtigde beambte ondertekende attest ACD/11 of ACF/9bis bij zich te hebben. De gevolmachtigde moet bovendien in het bezit zijn van zijn eigen identiteitskaart, van zijn eigen oproepingskaart en van de oproepingskaart van de volmachtgever. 

Welke attesten heb je behalve het volmachtformulier nodig?

REDEN VOOR TE LEGGEN ATTEST 
ziekte medisch attest
in binnen- of buitenland om beroepsredenen attest van de werkgever
in buitenland om privéredenen (plezierreis) attest van de burgemeester EN bewijs reservatie OF verklaring op eer bij het onthaal tot vrijdag 24/05/2019 om 12 uur)
student attest school
geloofsovertuiging attest religieuze overheid 
verblijf strafinrichting attest strafinrichting 

 

Verhinderd om te stemmen ZONDER volmachtgeving 

Hoe verontschuldigen?

 • Voor 26 mei 2019: volgende stukken bij het onthaal van het gemeentehuis afgeven:
  • oproepingsbrief
  • bewijsstuk (medisch attest, attest werkgever, attest school, bewijs reis buitenland, ...)
 • Op 26 mei 2019: volgende stukken in stembureau (laten) afgeven:
  • oproepingsbrief
  • bewijsstuk (medisch attest, attest werkgever, attest school, bewijs reis buitenland, ...)
 • Na 26 mei 2019: volgende stukken aan het gemeentebestuur van Oud-Turnhout bezorgen:
  • oproepingsbrief
  • bewijsstuk 

Links naar te downloaden formulieren

Praktisch

Burgerzaken

Dorp 31
2360 Oud-Turnhout 

tel.+32 (0)14 46 22 21
burgerzaken@oud-turnhout.be

Openingstijden

maandag: 8.30 tot 12 uur
dinsdag: 8.30 tot 12 uur
17.30 tot 19.30 uur
woensdag: 8.30 tot 12 uur
donderdag: 8.30 tot 12 uur
vrijdag: 8.30 tot 12 uur
!! OPGELET !!
De dienst 'burgerzaken' werkt enkel op afspraak.
Maak je afspraak via www.oud-turnhout.be/afspraak