Mijn DOSSIER

Mijn DOSSIER (grote weergave)

'Mijn DOSSIER' is de online toepassing van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken die het mogelijk maakt jouw persoonlijk dossier in het Rijksregister te raadplegen en attesten te downloaden. 

Met de toepassing Mijn DOSSIER bespaar tijd en geld! Je kan immers van thuis uit verschillende attesten aanvragen.

De attesten verkregen via ‘Mijn DOSSIER’ bevatten de digitale stempel van het Rijksregister en hebben bijgevolg dezelfde juridische waarde als attesten afgeleverd door de gemeente. De instanties die deze attesten opvragen, mogen deze digitale versie dus niet weigeren.

Via de toepassing ‘Mijn DOSSIER’ kan je:

 • jouw geregistreerde gegevens in het Rijksregister nakijken
 • fouten in jouw dossier rapporteren
 • je contactgegevens doorgeven zodat overheidsinstanties sneller en directer kunnen communiceren
 • controleren wie jouw persoonlijke gegevens geraadpleegd heeft tijdens de voorbije zes maanden
 • elektronische attesten downloaden of afdrukken, waar je je ook bevindt

Volgende attesten zijn online verkrijgbaar:

 • uittreksel uit de registers
 • attest van hoofdverblijfplaats
 • attest van hoofdverblijfplaats met historiek
 • attest van gezinssamenstelling
 • attest van leven
 • attest van Belgische nationaliteit
 • attest van kiesregister
 • attest van wettelijke samenwoning
 • attest van verblijfplaats om in het huwelijk te treden
 • attest van wijze van teraardebestelling en/of ritueel voor uitvaartplechtigheid
 • akten van de burgerlijke stand opgemaakt sinds 31 maart 2019

Hoe inloggen op 'Mijn DOSSIER'?

 • Om aan te melden bij de toepassing Mijn DOSSIER heb je je elektronische identiteitskaart (eID) nodig en een kaartlezer. De kaartlezer moet geïnstalleerd zijn met de juiste software: https://eid.belgium.be/nl
 • Surf naar https://mijndossier.rrn.fgov.be -> je krijgt toegang door middel van jouw eID en jouw PIN-code (om jouw identiteit te controleren)

Meer info

https://mijndossier.rrn.fgov.be

Websites

Praktisch

Burgerzaken

Dorp 31
2360 Oud-Turnhout 

tel.+32 (0)14 46 22 21
burgerzaken@oud-turnhout.be

Openingstijden

maandag: 8.30 tot 12 uur
dinsdag: 8.30 tot 12 uur
17.30 tot 19.30 uur
woensdag: 8.30 tot 12 uur
donderdag: 8.30 tot 12 uur
vrijdag: 8.30 tot 12 uur
!! OPGELET !!
De dienst 'burgerzaken' werkt enkel op afspraak.
Maak je afspraak via www.oud-turnhout.be/afspraak