Onderwijscheque

Het gemeentebestuur wil ouders die het financieel minder breed hebben, helpen om hun schoolfactuur te betalen. Deze ouders kunnen bij het OCMW van Oud-Turnhout een onderwijscheque van 60 EUR per kind per schooljaar aanvragen. Met die cheque kunnen ze op school een deel van hun facturen betalen. De scholen kunnen de cheque op hun beurt innen bij de gemeente.

Wie aan de volgende voorwaarden voldoet, komt in aanmerking voor een onderwijscheque:

  • kind moet les volgen in kleuter-, lager- of thuisonderwijs (mag ook buiten Oud-Turnhout zijn)
  • gedomicilieerd zijn in Oud-Turnhout op 31 december van het lopende schooljaar
  • één van de volgende statuten hebben: verhoogde tegemoetkoming (attest mutualiteit) of recht op leefloon van OCMW
  • totaal niet-geïndexeerd kadastraal inkomen lager dan 1.000 EUR.

Aanvragen kunnen ingediend worden tot 31 december van het schooljaar waarop de cheque betrekking heeft.

Praktisch

Sociale dienst OCMW

Dorp 31
2360 Oud-Turnhout

tel.+32 (0)14 46 22 66
socialedienst@oud-turnhout.be

Openingstijden

maandag: 8.30 tot 12 uur
dinsdag: 8.30 tot 12 uur
17.30 tot 19.30 uur
woensdag: 8.30 tot 12 uur
donderdag: 8.30 tot 12 uur
vrijdag: 8.30 tot 12 uur