Sociale dienst OCMW

OCMWlogo2 (grote weergave)

Maatschappelijke integratie

Als je géén of onvoldoende inkomsten hebt, dan kan je recht hebben op een basisinkomen. Dit basisinkomen heet een leefloon. Het leefloon wordt voorzien in de wet van 26 mei 2002 betreffende de maatschappelijke integratie.

Naast dit basisinkomen kan het OCMW nog andere vormen van maatschappelijke integratie bieden, namelijk de tewerkstelling of een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie. Een leefloon, een tewerkstelling en een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie kunnen steeds gecombineerd worden.

Niet iedereen kan een leefloon aanvragen. Je moet voldoen aan een aantal voorwaarden. De voorwaarden voor een leefloon staan opgesomd in de onderstaande downloads.

Bij een aanvraag wordt er steeds een financieel en sociaal onderzoek ingesteld door de sociale dienst van het OCMW. Daarna beslist de Raad voor Maatschappelijk Welzijn binnen de 30 dagen na jouw aanvraag.

Financiële hulpverlening

Bij financiële moeilijkheden kan het OCMW jou helpen om een oplossing te vinden. Een aantal oplossingen zoals het leefloon zijn wettelijk voorbehouden voor mensen die zelf niet over de nodige middelen beschikken om menswaardig te leven. Voor anderen kan de hulp van het OCMW bestaan uit adviezen, begeleiding in verband met je financiën, tijdelijke financiële hulp of tijdelijke materiële steun.

Begeleiding van schulden

Inwoners van Oud-Turnhout kunnen beroep doen op het OCMW voor begeleiding in hun financiële situatie. Er zijn verschillende soorten van begeleiding mogelijk, afhankelijk van de ernst van de situatie.

Budgetbegeleiding

Je hebt een beperkte schuldenlast en wil zelf zoveel mogelijk verantwoordelijkheid dragen in het beheer van jouw financiën. Bij deze vorm van hulpverlening moet je zelf gemaakte afspraken met schuldeisers nakomen en zelf de betalingen verrichten. Je wordt hierbij begeleid door een maatschappelijk assistent.

Budgetbeheer

Dit gaat verder dan budgetbegeleiding.

Er wordt een nieuwe (geblokkeerde) bankrekening gemaakt, waarop je inkomsten worden gestort.

Enkel na toestemming van de maatschappelijk assistent krijg je toegang tot de rekening. Facturen en schulden worden door de maatschappelijk assistent betaald. Zodra de situatie verbetert, kan je het beheer terug in eigen handen nemen.

Schuldbemiddeling

De dienst budgettering neemt contact op met jouw schuldeisers en bemiddelt in jouw naam.

Collectieve schuldenregeling

Mensen in een uitzichtloze financiële situatie moeten opnieuw een perspectief krijgen op een hoopvolle toekomst en een leven kunnen leiden met een minimum aan menselijke waardigheid. Bedoeling is om in de mate van het mogelijke je schulden af te betalen en daarna opnieuw schuldenvrij door het leven te gaan.

Deze regeling wordt verleend door de rechtbank.  

Administratieve hulp, doorverwijzen en sociale voordelen

Mensen vinden vaak hun weg niet meer in een doolhof van administratie en wetgeving. De sociale dienst van het OCMW biedt hulp bij het zoeken van de juiste dienstverlening en bij het invullen van allerhande documenten. Daarnaast kan de sociale dienst van het OCMW voor jou nagaan of je recht hebt op bepaalde sociale voordelen.

De sociale voordelen die specifiek bij het OCMW van Oud-Turnhout aan te vragen zijn, en die door de gemeente Oud-Turnhout aangeboden worden, zijn volgende toelagen:

  • Thuiszorgtoelage
  • Diftartoelage
  • ROB/RVT-toelage

De standaard aanvraagformulieren om de thuiszorgtoelage en de diftartoelage aan te vragen vind je hier bij 'downloads'. Je dient bij het aanvraagformulier van de thuiszorgtoelage nog het geldig attest van de FOD Sociale Zekerheid toe te voegen.

Een aanvraagformulier voor een toelage dien je ingevuld te bezorgen aan de sociale dienst van het OCMW Oud-Turnhout.

Elektriciteit gas en water

Iedereen heeft recht op een minimale levering van elektriciteit, gas en water. Bij geschillen hierover met de energiemaatschappij, kan je beroep doen op de sociale dienst van het OCMW. Binnen de Lokale Adviescommissie kan naar een oplossing gezocht worden.

Oplaadpunt budgetmeter

Indien de klant de facturen van zijn leverancier en later van zijn netbeheerder (Fluvius) niet correct betaalt en in gebreke wordt gesteld, zal de netbeheerder een budgetmeter plaatsen. Deze budgetmeter zal via een oplaadpunt opgeladen moeten worden voordat er energie wordt verbruikt. Er is een oplaadpunt voor de oplaadkaart bij het OCMW.

Praktisch

Sociale dienst OCMW

Dorp 31
2360 Oud-Turnhout

tel.+32 (0)14 46 22 66
socialedienst@oud-turnhout.be

Openingstijden

maandag: 8.30 tot 12 uur
dinsdag: 8.30 tot 12 uur
17.30 tot 19.30 uur
woensdag: 8.30 tot 12 uur
donderdag: 8.30 tot 12 uur
vrijdag: 8.30 tot 12 uur