Basis- en werkingssubsidies voor sociaal-culturele verenigingen

Elke erkende vereniging krijgt een aanvraagformulier toegestuurd (de aanvraag tot erkenning vindt u ook in dit formulier). Op basis van een puntensysteem wordt het beschikbare subsidiebedrag verdeeld. Punten worden verdiend door activiteiten te organiseren, vorming te volgen, culturele evenementen te bezoeken met de vereniging, enzovoort.

Procedure

De basissubsidie moet NIET apart aangevraagd worden, zij wordt toegekend na erkenning van de vereniging.

Een aanvraag voor een werkingssubsidie moet gebeuren voor 15 september volgend op het werkingsjaar. De vereniging vult het  aanvraagformulier in waarop ze zelf haar puntentotaal bepaalt. Bij het aanvraagformulier voegt de vereniging:

  • een activiteitenverslag
  • alle mogelijke materiaal (o.a. uitnodigingen, affiches, folders, krantenknipsels, tijdschrift, ledenlijst, abonneelijst, …) dat bewijst dat vermelde activiteiten effectief plaatsvonden.

Praktisch

Cultuurdienst

Steenweg op Mol 3 bus 2
2360 Oud-Turnhout

Facebook logo

tel.+32 (0)14 46 22 27
cultuur@oud-turnhout.be www.facebook.com/DeDjoelen

Openingstijden

dinsdag: 10 tot 12 uur
donderdag: 10 tot 12 uur
of op afspraak