Belgisch Paspoort

paspoort (grote weergave)

Een Belgisch paspoort (reispas) is een document waarmee je de identiteit kan aantonen in landen waar de Belgische identiteitskaart niet volstaat. Ook minderjarige kinderen hebben een paspoort nodig. Een paspoort is 7 jaar geldig voor meerderjarigen en 5 jaar voor minderjarige kinderen.

Vooraleer je vertrekt, ga je best na welke reisdocumenten je nodig hebt voor jouw bestemming. Lees ook zeker de reisadviezen op de website van de FOD Buitenlandse Zaken. Je kan ook altijd inlichtingen verkrijgen bij de ambassade of het consulaat van het land van bestemming.

Belgen ingeschreven in het buitenland kunnen in België hun paspoortaanvraag indienen bij:

  • de gemeente waar ze laatst ingeschreven waren
  • de gemeente waar ze geboren werden (indien ze nooit in België woonden)
  • een gemeente naar keuze (indien ze nooit in België hebben gewoond en evenmin in België geboren zijn).

Procedure

Je moet je persoonlijk aanmelden op de dienst burgerzaken voor de aanvraag. Het paspoort voor minderjarigen kan enkel aangevraagd worden door de ouders of de persoon die het ouderlijk gezag over het kind uitoefent. Het minderjarige kind moet aanwezig zijn bij de aanvraag.

De termijn van levering van het Belgisch paspoort bedraagt maximaal 6 werkdagen. In geval van dringendheid kan de procedure worden ingekort.

Voor Belgen ingeschreven in het buitenland kan de exacte termijn van levering niet worden bepaald, daar hun paspoortaanvraag moet worden goedgekeurd door de diplomatieke post van inschrijving.

Wat meebrengen

Prijs

Zie tarievenlijst en belastingreglement onder 'Downloads'.

Praktisch

Burgerzaken

Dorp 31
2360 Oud-Turnhout 

tel.+32 (0)14 46 22 21
burgerzaken@oud-turnhout.be

Openingstijden

maandag: 8.30 tot 12 uur
dinsdag: 8.30 tot 12 uur
17.30 tot 19.30 uur
woensdag: 8.30 tot 12 uur
donderdag: 8.30 tot 12 uur
vrijdag: 8.30 tot 12 uur
!! OPGELET !!
De dienst 'burgerzaken' werkt enkel op afspraak.
Maak je afspraak via www.oud-turnhout.be/afspraak