Naamswijziging

Wie zijn of haar voornaam wil veranderen, kan hiervoor een aanvraag indienen bij de ambtenaar burgerlijke stand.

Voorwaarden

  • Belg zijn, erkend vluchteling of Staatloze
  • Vreemdelingen die geen voornaam hebben en die een procedure hebben ingediend voor de Belgische nationaliteit
  • Ingeschreven te Oud-Turnhout

Procedure

Meerderjarigen dienen zelf een aanvraag in bij de dienst burgerzaken. Minderjarigen moeten vergezeld zijn door hun wettelijk vertegenwoordiger.

Meebrengen

Identiteitskaart

Indien jouw geboorteakte niet kan worden opgevraagd bij een Belgische overheid, moet je deze zelf meebrengen. Indien nodig voorzien van legalisatie of apostille en vertaling.

Naamswijziging

Wie zijn familienaam wil wijzigen, moet een aanvraag indienen bij de FOD Justitie. Meer info hierover kan je vinden op de website:

https://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/personen_en_gezinnen/naamsverandering/verandering_familienaam/procedure

Prijs

Zie tarievenlijst en belastingreglement onder 'Downloads'.

Praktisch

Burgerzaken

Dorp 31
2360 Oud-Turnhout 

tel.+32 (0)14 46 22 21
burgerzaken@oud-turnhout.be

Openingstijden

maandag: 8.30 tot 12 uur
dinsdag: 8.30 tot 12 uur
17.30 tot 19.30 uur
woensdag: 8.30 tot 12 uur
donderdag: 8.30 tot 12 uur
vrijdag: 8.30 tot 12 uur
!! OPGELET !!
De dienst 'burgerzaken' werkt enkel op afspraak.
Maak je afspraak via www.oud-turnhout.be/afspraak