Wijziging geslacht

Sinds 1 januari 2018 is er een nieuwe manier om je geslachtsregistratie, de ‘M’ of de ‘V’ in jouw geboorteakte, aan te passen. Dit kan door enkele stappen te doorlopen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Voorwaarden

Volgende personen komen in aanmerking voor een geslachtswijziging:

  • meerderjarigen Belgen en niet-Belgen, ingeschreven in de gemeente
  • ontvoogde minderjarige Belgen vanaf 16 jaar
  • niet-ontvoogde minderjarige Belgen en niet-Belgen vanaf 16 jaar, ingeschreven in de gemeente. Zij moeten worden bijgestaan door hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers.

Procedure

Om de M/V op de geboorteakte aan te passen doorloop je twee stappen:

  • Je legt een verklaring af voor de ambtenaar burgerlijke stand waarin je zegt dat je de M of V in je geboorteakte wil veranderen. Je krijgt een ontvangstbewijs van de ambtenaar van de burgerlijke stand. Daarna wacht je minimum drie maanden. In deze periode vraagt de ambtenaar van de burgerlijke stand het advies van de Procureur des Konings.
  • Na minimum 3 maanden en maximum 6 maanden, ga je terug naar de dienst burgerzaken met je identiteitsbewijs, het ontvangstbewijs en een leg je een tweede verklaring af. In deze tweede, door jou ondertekende, verklaring herhaal je dat je de M of V in je geboorteakte wil veranderen.

Wat meebrengen

  • Identiteitskaart
  • Indien je geboorteakte niet kan worden opgevraagd bij een Belgische overheid, moet je deze zelf meebrengen. Indien nodig voorzien van legalisatie, apostille en vertaling.
  • Voor een minderjarige een verklaring van de kinder- en jeugdpsychiater

Praktisch

Burgerzaken

Dorp 31
2360 Oud-Turnhout 

tel.+32 (0)14 46 22 21
burgerzaken@oud-turnhout.be

Openingstijden

maandag: 8.30 tot 12 uur
dinsdag: 8.30 tot 12 uur
17.30 tot 19.30 uur
woensdag: 8.30 tot 12 uur
donderdag: 8.30 tot 12 uur
vrijdag: 8.30 tot 12 uur
!! OPGELET !!
De dienst 'burgerzaken' werkt enkel op afspraak.
Maak je afspraak via www.oud-turnhout.be/afspraak