Laatste wilsbeschikking over teraardebestelling

U kan tijdens uw leven een schriftelijke wilsbeschikking laten registreren waarin u bepaalt wat er met uw lichaam gebeurt na uw overlijden. Die keuze kan u laten vastleggen in de laatste wilsbeschikking. In de laatste wilsbeschikking kunt u aangeven:

  • of u kiest voor een traditionele begrafenis of een crematie
  • volgens welke levensbeschouwing de eventuele uitvaartplechtigheid moet worden gehouden
  • in welke gemeente uw laatste rustplaats zal zijn
  • en of u een uitvaartcontract hebt.

U vindt het invulformulier onderaan bij 'Downloads'.

Procedure

Iedereen die minimum zestien jaar oud is kan de laatste wilsbeschikking laten registreren op de dienst burgerzaken. U geeft de ondertekende en gedateerde verklaring af, deze wordt geregistreerd in het bevolkingsregister en u krijgt een ontvangstbewijs mee.

Prijs

De registratie van de laatste wilsbeschikking is gratis.

Praktisch

Burgerzaken

Dorp 31
2360 Oud-Turnhout 

tel.+32 (0)14 46 22 21
burgerzaken@oud-turnhout.be

Openingstijden

maandag: 8.30 tot 12 uur
dinsdag: 8.30 tot 12 uur
17.30 tot 19.30 uur
woensdag: 8.30 tot 12 uur
donderdag: 8.30 tot 12 uur
vrijdag: 8.30 tot 12 uur
!! OPGELET !!
De dienst 'burgerzaken' werkt enkel op afspraak.
Maak je afspraak via www.oud-turnhout.be/afspraak