Aangifte van overlijden

Elk overlijden op het grondgebied van de gemeente moet aangegeven worden in die gemeente, ook al is het niet de woonplaats van de overledene.

De aangifte wordt meestal door de begrafenisondernemer gedaan.

Wat meebrengen

Voor de aangifte van een overlijden heeft u volgende documenten nodig:

  • Een attest ‘model IIIC’ afgeleverd door de arts die het overlijden heeft vastgesteld.
  • Identiteitskaart, in voorkomend geval het huwelijksboekje, rijbewijs, paspoort.
  • Bij crematie: een medisch attest met vermelding of de overledene al dan niet een pacemaker heeft.

Prijs

De aangifte van overlijden is gratis.

Praktisch

Burgerzaken

Dorp 31
2360 Oud-Turnhout 

tel.+32 (0)14 46 22 21
burgerzaken@oud-turnhout.be

Openingstijden

maandag: 8.30 tot 12 uur
dinsdag: 8.30 tot 12 uur
17.30 tot 19.30 uur
woensdag: 8.30 tot 12 uur
donderdag: 8.30 tot 12 uur
vrijdag: 8.30 tot 12 uur
!! OPGELET !!
De dienst 'burgerzaken' werkt enkel op afspraak.
Maak je afspraak via www.oud-turnhout.be/afspraak