Geboorteakte en -afschrift

Van elk kind dat in onze gemeente geboren wordt, wordt een geboorteakte opgemaakt.
Die bevat:

 • De naam, voornamen, geboorteplaats, geboortedatum van de moeder en eventueel de vader van het kind
 • De geboorteplaats en geboortedatum van het kind
 • De gegevens van de aangever

Procedure

Er zijn twee verschillende uittreksels:

 • een UITTREKSEL uit de geboorteakte
  • is een document met enkel de basisgegevens uit de akte
  • kan door iedereen aangevraagd worden zonder vermelding van afstamming)
 • een AFSCHRIFT van de geboorteakte
  • is een gelegaliseerde kopie van de akte
  • kan enkel aangevraagd worden door de betrokkene of de ouders indien betrokkene minderjarig is

Prijs

Deze documenten zijn gratis.

Praktisch

Burgerzaken

Dorp 31
2360 Oud-Turnhout 

tel.+32 (0)14 46 22 21
burgerzaken@oud-turnhout.be

Openingstijden

maandag: 8.30 tot 12 uur
dinsdag: 8.30 tot 12 uur
17.30 tot 19.30 uur
woensdag: 8.30 tot 12 uur
donderdag: 8.30 tot 12 uur
vrijdag: 8.30 tot 12 uur
!! OPGELET !!
De dienst 'burgerzaken' werkt enkel op afspraak.
Maak je afspraak via www.oud-turnhout.be/afspraak