Erkenning van een kind - voor of na geboorte

Als je een minderjarig kind wilt erkennen, vraag je daarvoor best tijdig vooraf inlichtingen aan de dienst burgerzaken. Die gaat na welke de mogelijkheden zijn en of de erkenning geregistreerd kan worden. Er zijn meerdere situaties.

Procedure

Bij erkenning na de geboorte leggen de erkenner en de moeder van het kind samen een verklaring af, waarbij de vader het kind erkent en de moeder daarmee instemt.

Kinderen die ouder zijn dan twaalf jaar, moeten ook zelf toestemming geven.

De erkenning kan ook vóór de geboorte gebeuren. Moeder en vader komen samen naar de dienst burgerzaken om de akte van erkenning vóór geboorte te laten opstellen.

Wat meebrengen

Bij erkenning voor de geboorte: een attest van de vermoedelijke bevallingsdatum. De gynaecoloog kan dit attest afleveren.

Prijs

De erkenning, zowel voor of na de geboorte, is gratis.

Praktisch

Burgerzaken

Dorp 31
2360 Oud-Turnhout 

tel.+32 (0)14 46 22 21
burgerzaken@oud-turnhout.be

Openingstijden

maandag: 8.30 tot 12 uur
dinsdag: 8.30 tot 12 uur
17.30 tot 19.30 uur
woensdag: 8.30 tot 12 uur
donderdag: 8.30 tot 12 uur
vrijdag: 8.30 tot 12 uur
!! OPGELET !!
De dienst 'burgerzaken' werkt enkel op afspraak.
Maak je afspraak via www.oud-turnhout.be/afspraak