Uittreksels en attesten

Bij de dienst burgerzaken kan je terecht voor uittreksels en attesten uit de bevolkingsregisters en uit het strafregister.

Via de website www.ibz.rrn.fgov.be/nl/rijksregister/mijn-dossier kan je zelf volgende attesten aanmaken:

  • attest van inschrijving
  • attest samenstelling gezin
  • attest van leven
  • attest van nationaliteit (enkel voor Belgen)
  • attest van verblijf

Aanmelden doe je met behulp van jouw elektronische identiteitskaart. Nadat je jouw eID in de kaartlezer hebt gestoken, zal je ook je pincode moeten invoeren. Hou jouw pincode dus bij de hand. Zorg er voor dat de recentste software voor je kaartlezer geïnstalleerd is. 

Deze attesten dragen een digitale handtekening van het Rijksregister. De authenticiteit van het attest kan gecontroleerd worden door te klikken op de digitale handtekening. De attesten die je via deze site bekomt, zijn rechtsgeldig in digitale vorm, opgeslagen op de computer, of uitgeprint.

Heb je geen kaartlezer, dan kan je via het digitaal loket van deze website, attesten en uittreksels aanvragen. Je ontvangt een melding wanneer het document kan worden afgehaald aan het onthaal. Deze attesten zijn voorzien van een handtekening van de gemeenteambtenaar en een stempel en zijn enkel in de papieren vorm rechtsgeldig. Zij worden bijgevolg niet per mail overgemaakt.

Je kan je ook aanbieden met jouw identiteitskaart bij de dienst burgerzaken voor de aanvraag van attesten en uittreksels. Deze kunnen dadelijk worden afgeleverd, behalve uittreksels uit het strafregister (zie verder).

Let op: attesten en uittreksels worden enkel uitgereikt aan de betrokken persoon zelf, aan een schriftelijk gevolmachtigde of aan een persoon met een wettelijke toelating of rechtvaardiging.

Alle uittreksels en attesten zijn gratis.

Uittreksel uit het strafregister

Het uittreksel uit het strafregister (vroeger: bewijs van goed gedrag en zeden) kan niet onmiddellijk worden opgemaakt. Als je het aanvraagt (ook digitaal), meldt men wanneer het document klaar zal zijn. Er zijn verschillende modellen, afhankelijk waarvoor het dient. Let goed op als je de digitale aanvraag invult. Het uittreksel is gratis.

Onder bepaalde voorwaarden kan een werkgever, vereniging of organisatie een uittreksel uit het strafregister vragen aan een persoon die hij wil tewerkstellen of een persoon die zich wil aansluiten bij een vereniging of organisatie. Meer info op justitie.belgium.be

Praktisch

Burgerzaken

Dorp 31
2360 Oud-Turnhout 

tel.+32 (0)14 46 22 21
burgerzaken@oud-turnhout.be

Openingstijden

maandag: 8.30 tot 12 uur
dinsdag: 8.30 tot 12 uur
17.30 tot 19.30 uur
woensdag: 8.30 tot 12 uur
donderdag: 8.30 tot 12 uur
vrijdag: 8.30 tot 12 uur
!! OPGELET !!
De dienst 'burgerzaken' werkt enkel op afspraak.
Maak je afspraak via www.oud-turnhout.be/afspraak