Omwisseling van een buitenlands rijbewijs

In België mag je op de openbare weg rijden je houder bent van een geldig Europees nationaal rijbewijs, maar dit is wel beperkt:

  • Rijbewijs zonder administratieve einddatum: de omwisseling is verplicht 2 jaar na de inschrijving in België (vroeger als de categorieën eerder vervallen).
  • Rijbewijs met een administratieve einddatum: zolang de geldigheidsduur van het Europees rijbewijs niet dreigt te verlopen, mag het niet omgewisseld worden tegen een Belgisch rijbewijs. Opdat de procedure van omwisselen tijdig zou kunnen afgerond worden, wordt elk Europees rijbewijs, waarvan de geldigheidsduur binnen de 3 maanden verloopt, aanvaard om om te wisselen.

Met een niet-Europees nationaal rijbewijs of met een internationaal rijbewijs mag je in België niet op de openbare weg rijden als je  ingeschreven bent het bevolkingsregister, het vreemdelingenregister of het wachtregister van een Belgische gemeente en houder van één van de onderstaande documenten:

  • Belgische identiteitskaart
  • Verblijfstitel voor niet-EU vreemdelingen (A, B, C, D-kaart)
  • Vreemdelingenkaarten voor EU-onderdanen en hun familieleden (E, F, E+, F+-kaart)
  • Attest van immatriculatie

Een geldig buitenlandse niet-Europese rijbewijs kan worden omgeruild als dit erkend is door internationale akkoorden. Bijkomende controle op echtheid en eventuele officiële vertalingen kunnen opgelegd worden afhankelijk van de herkomst van het rijbewijs.

Wat meebrengen

  • het geldige nationale rijbewijs
  • 1 recente foto OF gebruik foto van verblijfskaart

Prijs

Zie tarievenlijst en belastingreglement onder 'Downloads'.

Praktisch

Burgerzaken

Dorp 31
2360 Oud-Turnhout 

tel.+32 (0)14 46 22 21
burgerzaken@oud-turnhout.be

Openingstijden

maandag: 8.30 tot 12 uur
dinsdag: 8.30 tot 12 uur
17.30 tot 19.30 uur
woensdag: 8.30 tot 12 uur
donderdag: 8.30 tot 12 uur
vrijdag: 8.30 tot 12 uur
!! OPGELET !!
De dienst 'burgerzaken' werkt enkel op afspraak.
Maak je afspraak via www.oud-turnhout.be/afspraak