Voorlopig rijbewijs

Geldigheid van het (voorlopig) rijbewijs wordt verlengd

Door de coronacrisis worden er een aantal maatregelen genomen: meer info

_____________________________________________________________________________

 

Er zijn verschillende modellen, afhankelijk van bepaalde voorwaarden.

Model 36 (cat. B)

  • 36 maanden geldig
  • één of twee begeleiders moeten worden vermeld op het voorlopig rijbewijs
  • minimum leeftijd: 17 jaar

Model 18 (cat. B)

  • 18 maanden geldig
  • bekwaamheidsattest van de rijschool (minimum 20 uren praktisch rijonderricht)
  • minimum leeftijd: 18 jaar

Model 3  (cat. A1, A2, A, B met code 96, BE, C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E, D+E)

  • 12 maanden geldig
  • bekwaamheidsattest van de rijschool (voor cat. A1, A2 en A)
  • Eén of twee begeleiders moeten worden vermeld op het voorlopig rijbewijs, uitgezonderd cat. A1, A2 en A

Procedure

De termijn van levering van de voorlopige rijbewijzen bedraagt maximaal 5 werkdagen.

Wat meebrengen

 • identiteitskaart
 • 1 recente foto OF gebruik foto van EID
 • eventueel aanvraagformulier van het examencentrum
 • huidig rijbewijs of voorlopig rijbewijs (of attest van verlies of diefstal, afgeleverd door de politie)
 • rijgeschiktheidsattest (indien van toepassing)
 • bekwaamheidsattest uitgereikt door de rijschool (indien van toepassing)

Prijs

Zie tarievenlijst en belastingreglement onder 'Downloads'.

Websites

www.goca.be

Praktisch

Burgerzaken

Dorp 31
2360 Oud-Turnhout 

tel.+32 (0)14 46 22 21
burgerzaken@oud-turnhout.be

Openingstijden

maandag: 8.30 tot 12 uur
dinsdag: 8.30 tot 12 uur
17.30 tot 19.30 uur
woensdag: 8.30 tot 12 uur
donderdag: 8.30 tot 12 uur
vrijdag: 8.30 tot 12 uur
!! OPGELET !!
De dienst 'burgerzaken' werkt enkel op afspraak.
Maak je afspraak via www.oud-turnhout.be/afspraak