Verblijfsbewijs niet-Belgen

Onderdanen van de lidstaten van de Europese Unie en van Liechtenstein, Noorwegen en IJsland kunnen in België verblijven via één van de volgende stelsels:

  • Kort Verblijf: als toerist mag men maximaal drie maanden per half jaar in België verblijven. EU-onderdanen krijgen hiervan een attest als ze zich aanmelden bij de dienst burgerzaken, op voorlegging van een geldige identiteitskaart of paspoort.
  • Lang Verblijf (Vestiging): Als een EU-onderdaan zich in een Belgische gemeente wil vestigen, meldt hij/zij zich bij de dienst burgerzaken. Wat moet voorgelegd worden, is afhankelijk van een aantal zaken.  

Voor onderdanen van landen buiten de EU wordt het onderscheid gemaakt tussen “Kort Verblijf” en “Lang Verblijf of Vestiging”

  • Kort Verblijf: Of de niet-EU onderdaan al dan niet een visum nodig heeft als hij ons land wil bezoeken, is afhankelijk van het land van herkomst. Indien een visum wél nodig is, moet hij zich hiervoor melden bij de Belgische diplomatieke post in zijn land van herkomst. Het visum is maximum drie maanden geldig. Bij aankomst in België meldt deze persoon zich bij de dienst bevolking in het gemeentehuis voor een tijdelijk verblijfsattest (aankomstverklaring).
  • Lang Verblijf: Om zich te vestigen in België heeft de niet-EU-burger (afhankelijk van zijn situatie) al dan niet een vestigingsvisum nodig of moet hij/zij een aantal specifieke zaken (documenten, aktes, …) voorleggen.

Wat meebrengen

  • Geldig paspoort of identiteitskaart
  • twee pasfoto’s (uitgezonder bij melding van aanwezigheid voor EU-burgers)

Praktisch

Burgerzaken

Dorp 31
2360 Oud-Turnhout 

tel.+32 (0)14 46 22 21
burgerzaken@oud-turnhout.be

Openingstijden

maandag: 8.30 tot 12 uur
dinsdag: 8.30 tot 12 uur
17.30 tot 19.30 uur
woensdag: 8.30 tot 12 uur
donderdag: 8.30 tot 12 uur
vrijdag: 8.30 tot 12 uur
!! OPGELET !!
De dienst 'burgerzaken' werkt enkel op afspraak.
Maak je afspraak via www.oud-turnhout.be/afspraak