Elektronische identiteitskaart (eID)

eID (grote weergave)

De eID is de elektronische identiteitskaart die wordt uitgereikt aan elke Belg ouder dan 12 jaar. Met de eID kunt u uw identiteit bewijzen of reizen binnen de Europese Unie.

Daarnaast biedt de eID, dankzij de elektronisch chip, nog heel wat mogelijkheden: online identificeren, een elektronische handtekening plaatsen, bepaalde documenten online bekomen, uw belastingaangifte online invullen (Tax-on-web), …

Procedure

Voordat uw identiteitskaart vervalt, krijgt u automatisch een oproep om u persoonlijk aan te melden. De termijn van levering van de eID bedraagt maximaal 3 weken. Indien u gebruik wenst te maken van de spoedprocedure, kan de leveringstermijn worden ingekort tot twee of drie werkdagen.

Wat meebrengen

  • de huidige kaart (bij vernieuwing) of bijlage 12 (bij diefstal)
  • bij verlies van eID wordt de bijlage 12 (bewijs vervanging eID) opgemaakt door dienst burgerzaken
  • één recente pasfoto, maximaal 6 maanden oud, die voldoet aan de aanvaardingscriteria die u kunt raadplegen op www.ibz.rrn.fgov.be (identiteitsdocumenten - eID-reglementering)
  • de oproepingsbrief

Prijs

Zie tarievenlijst en belastingreglement onder 'Downloads'.

Websites

Praktisch

Burgerzaken

Dorp 31
2360 Oud-Turnhout 

tel.+32 (0)14 46 22 21
burgerzaken@oud-turnhout.be

Openingstijden

maandag: 8.30 tot 12 uur
dinsdag: 8.30 tot 12 uur
17.30 tot 19.30 uur
woensdag: 8.30 tot 12 uur
donderdag: 8.30 tot 12 uur
vrijdag: 8.30 tot 12 uur
!! OPGELET !!
De dienst 'burgerzaken' werkt enkel op afspraak.
Maak je afspraak via www.oud-turnhout.be/afspraak