kids-ID

Kids-ID (grote weergave)

De kids-ID is een elektronisch identiteitsdocument voor kinderen jonger dan 12 jaar van BELGISCHE NATIONALITEIT. De kids-ID is niet verplicht en moet je zelf voor jouw kinderen aanvragen.

Voor reizen naar het buitenland is het een verplicht document, al zijn er ook hier beperkingen naargelang het land waar men naartoe wil.

Procedure

De normale termijn van levering van de kids-ID bedraagt maximaal 3 weken.

Indien je gebruik wenst te maken van de spoedprocedure, kan de leveringstermijn worden ingekort tot twee of drie werkdagen.

Wat meebrengen

  • de huidige Kids-ID (als je er al één hebt)
  • 1 recente pasfoto, maximaal 6 maanden oud, die voldoet aan de aanvaardingscriteria die je kan raadplegen op www.ibz.rrn.fgov.be (identiteitsdocumenten - eID-reglementering)

Prijs

Zie tarievenlijst en belastingreglement onder 'Downloads'.

Voorwaarden

De kids-ID kan enkel aangevraagd worden door de ouders of de persoon die het ouderlijk gezag over het kind uitoefent.

Het kind (hoe jong ook) moet aanwezig zijn bij de aanvraag van de kids-ID.

Praktisch

Burgerzaken

Dorp 31
2360 Oud-Turnhout 

tel.+32 (0)14 46 22 21
burgerzaken@oud-turnhout.be

Openingstijden

maandag: 8.30 tot 12 uur
dinsdag: 8.30 tot 12 uur
17.30 tot 19.30 uur
woensdag: 8.30 tot 12 uur
donderdag: 8.30 tot 12 uur
vrijdag: 8.30 tot 12 uur
!! OPGELET !!
De dienst 'burgerzaken' werkt enkel op afspraak.
Maak je afspraak via www.oud-turnhout.be/afspraak