Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO)

De GEmeentelijke COmmissie voor Ruimtelijke Ordening (kortweg  GECORO) adviseert het gemeentebestuur over het ruimtelijk beleid. De voornaamste taken van de GECORO liggen op het vlak van planning: zo wordt de commissie geconsulteerd bij de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en bij de opmaak van de ruimtelijke uitvoeringsplannen.

Ook bij de gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen verleent de GECORO advies. Tot slot kan de GECORO op vraag van de gemeente of uit eigen beweging adviezen geven over vergunningsaanvragen en over alle zaken die een link hebben met ruimtelijke ordening.

Praktisch

Ruimtelijke ordening

Dorp 31
2360 Oud-Turnhout

tel.+32 (0)14 46 22 63
fax+32 (0)14 46 22 22
ruimtelijkeordening@oud-turnhout.be

Openingstijden

maandag: 8.30 tot 12 uur
dinsdag: 8.30 tot 12 uur
17.30 tot 19.30 uur
woensdag: 8.30 tot 12 uur
donderdag: 8.30 tot 12 uur
vrijdag: 8.30 tot 12 uur