Permanent verbod op onttrekken van water uit kwetsbare waterlopen

Ecologisch zeer kwetsbare waterlopen zijn waterlopen met een hoge ecologische waarde én een klein debiet. Als er onttrekkingen plaatsvinden, heeft dit logischerwijze meteen een grote impact.

Sinds 1 januari 2022 is het definitief en voor onbepaalde duur verboden om water te onttrekken uit het stroomgebied van de Kleine Nete in Oud-Turnhout.

Permanent onttrekkingsverbod sinds 1 januari 2022

Provinciegouverneur Cathy Berx heeft preventief een permanent onttrekkingsverbod voor kwetsbare waterlopen ingesteld sinds 1 januari 2022. Het verbod beschermt kleine kwetsbare waterlopen met een hoge ecologische waarde.

Dit is noodzakelijk om de ecologische doelstellingen te kunnen realiseren. Met deze maatregel worden waterlopen beschermd tegen een toekomstige periode van droogte. Dit onttrekkingsverbod is permanent en dus staat los van de droogtetoestand.

Uitzonderingen op het verbod

In enkele gevallen gelden er uitzonderingen:

  • Onttrekkingen met weidepompen om vee te laten drinken in de weides.
  • Onttrekkingen door hulpdiensten wanneer er geen alternatieven zijn.
  • Onttrekkingen die toegelaten zijn door de waterloopbeheerder via een gravitaire overloop waarbij onttrekking alleen mogelijk is als de waterkolom minimaal 30 centimeter hoog is.
  • Onttrekking die toegelaten zijn door de waterloopbeheerder voor nachtvorstberegening in de fruitteelt, wanneer geen alternatieven zijn.

Info

Waar een onttrekkingsverbod geldt en welke uitzonderingen er van toepassing zijn, kan je raadplegen op de website van provincie Antwerpen - dienst Integraal Waterbeleid.

Voor Oud-Turnhout gaat het om het stroomgebied van de Kleine Nete in Oud-Turnhout.

Het gouverneursbesluit vind je hieronder, net als het kaartmateriaal met de verbodszones.