Parken en plantsoenen

De gemeente Oud-Turnhout verzorgt het onderhoud van de groenvoorziening op het openbaar domein (parken en plantsoenen, bermen, bomen,….).
Daarnaast moet u als inwoner zelf zorgen voor het onderhoud van planten en bomen op uw privaat domein, zodat ze geen hinder veroorzaken.

Het groenonderhoud gebeurt het hele jaar door. De bermen worden gemaaid door een externe firma. Dit gebeurt tweemaal per jaar, éénmaal in het voorjaar en een tweede maal in het najaar.

Praktisch

Techniek en ondersteuning

Molenbergen 17
2360 Oud-Turnhout

tel.+32 (0)14 45 30 10
openbare.werken@oud-turnhout.be

Openingstijden

maandag - vrijdag 7.45-12.00 uur
12.30-16.00 uur