Overwelvingen en opritten

Grachten zorgen voor de buffering en infiltratie van hemelwater. Ze zijn dus van belang om de waterhuishouding mee onder controle te houden. Daarnaast zorgen open grachten voor een verhoging van de natuurwaarden van wegbermen. 

Het gemeentebestuur wil daarom de bestaande grachten maximaal behouden. Ook bij wegenwerken en bij nieuwe verkavelingen wordt steeds gestreefd naar het aanleggen van open grachten.

Digitaal loket