Beheer, onderhoud en herstellingen van de openbare weg

Een openbare weg dient onderhouden te worden door haar wegbeheerder.

De gemeente Oud-Turnhout staat in voor het beheer, onderhoud en herstellingen van de gemeentelijke openbare wegen, wat uiteraard het grootste deel is. Daarnaast zijn er ook nog de Gewestwegen, waarvoor het Vlaams Gewest instaat (in Oud-Turnhout: N12-Steenweg op Ravels, N18-Steenweg op Mol, N139-Nieuwe Staatsbaan).  

Procedure

Indien u een gebrek vaststelt aan een gemeentelijke openbare weg of aan het openbaar domein (voetpaden, fietspaden, pleinen, …), kan u ons hiervan op de hoogte brengen met een Meldingskaart.

Praktisch

Techniek en ondersteuning

Molenbergen 17
2360 Oud-Turnhout

tel.+32 (0)14 45 30 10
openbare.werken@oud-turnhout.be

Openingstijden

maandag - vrijdag 7.45-12.00 uur
12.30-16.00 uur