Openbaarheid van bestuur

Je kan als inwoner aan de gemeente vragen om een bestuursdocument in te kijken, er uitleg over te vragen of er een afschrift van te krijgen. Het bestuursdocument moet wel definitief afgewerkt zijn.

Hoe doe je dit? Gebruik bij voorkeur het online aanvraagformulier.

Het bestuursdecreet van 7 december 2018 bepaalt de procedure en voorziet een aantal uitzonderingen op de openbaarheid.

Voorwaarden

In principe komen alle bestuursdocumenten die definitief afgewerkt zijn in aanmerking voor openbaarmaking. De wetgeving voorziet hierop wel een aantal uitzonderingen.

Procedure

  • Aanvragen verlopen schriftelijk, bij voorkeur via het online aanvraagformulier op de website.
  • Binnen 20 kalenderdagen na registratie van uw aanvraag wordt uw vraag beantwoord. Deze termijn kan verlengd worden tot 40 kalenderdagen, als de gevraagde informatie moeilijk op korte termijn verzameld kan worden of als de toetsing aan de uitzonderingsgronden een langere termijn vereist. Deze eventuele verlenging wordt binnen de oorspronkelijke termijn van 20 kalenderdagen kenbaar gemaakt.
  • De algemeen directeur bekijkt de aanvraag en gaat na of er al dan niet, of slechts gedeeltelijk overgegaan kan worden tot openbaarmaking.
  • Na een positieve beslissing krijg je toegang tot de gevraagde bestuursdocumenten. Dit betekent dat je inzage, uitleg of een afschrift krijgt. Dit gebeurt uiterlijk binnen 20 kalenderdagen (of 40 in geval van verlenging) na registratie van je aanvraag.

Auteursrecht op bouwplannen

Bouwplannen zijn auteursrechtelijk beschermd tot 70 jaar na het overlijden van de architect. Dit betreft ook verkavelingsplan, implantingsplan, wegenisplan, rioleringsplan, ...

Alleen de oorspronkelijke bouwheer kan er een kopie van krijgen. In alle andere gevallen heb je een toestemming van de architect of zijn erfgenamen nodig.

Uitzondering: eigenaars van een pand

Eigenaars van een pand kunnen bij uitzondering wel een afschrift van het bouwplan verkrijgen op voorwaarde dat ze de plannen enkel voor priv├ędoeleinden gebruiken.

Belangrijk! Indien je als eigenaar of in opdracht van een eigenaar een bouwplan opvraagt, voeg je onderstaande zaken toe aan de aanvraag: 

  1. schriftelijk bewijs van eigendom
  2. verklaring op eer waarin je aangeeft het afschrift van de bouwplannen alleen voor priv├ędoeleinden te gebruiken

Beroep

Ben je niet akkoord met een beslissing van weigering om (volledige) inzage te verlenen in de gevraagde documenten, dan kan je in beroep gaan bij de Beroepsinstantie inzake Openbaarheid van Bestuur.

  • Je kan in beroep gaan binnen een termijn van 30 kalenderdagen, die start vanaf de verzending van de beslissing.
  • Je vermeldt tegen welke beslissing u hoger beroep instelt en voegt een kopie toe van je aanvraag en de beslissing.

Online aanvraagformulier

Aanvraagformulier