Openbaar onderzoek van het ontwerp-besluit van de Vlaamse Regering en het bijhorende plan-MER voor de sectorale voorwaarden voor windturbines van 22/11/2022 tot en met 20/01/2023

De Vlaamse overheid heeft het ontwerpbesluit voor de sectorale voorwaarden voor windturbines voor een eerste keer principieel goedgekeurd op 28 oktober 2022. Concreet gaat het om de slagschaduw-, veiligheids-, en geluidsaspecten van de exploitatie van windturbines uit rubriek 20.1.6 van de VLAREM-indelingslijst. Om de mogelijke effecten van de sectorale voorwaarden voor windturbines op mens en milieu te onderzoeken, werd een plan-MER opgesteld.

Openbaar onderzoek

Er wordt van 22 november 2022 tot en met 20 januari 2023 een openbaar onderzoek georganiseerd over dit ontwerp-besluit en het bijhorende ontwerp-plan-MER.

Je kan het ontwerp-besluit, het bijhorende ontwerp-plan-MER en de richtlijnen vanaf 22 november 2022 tot en met 20 januari 2023 inkijken:

Van 22 november 2022 tot en met 20 januari 2023 kan je jouw opmerkingen of bezwaren indienen op volgende manieren:

Meer info

www.omgeving.vlaanderen.be/inspraak-sectorale-voorwaarden-windturbines

Gepubliceerd op dinsdag 8 nov 2022 om 12:00