Raad voor maatschappelijk welzijn

Het OCMW wordt bestuurd door de raad voor maatschappelijk welzijn (OCMW-raad). Deze raad tekent het sociale beleid van de gemeente uit en kan beslissen over alles waarvoor het OCMW bevoegd is.

De raad bestaat uit de leden van de gemeenteraad en vergadert op dezelfde data als de gemeenteraad. Op 3 januari 2019 werd de nieuwe raad geïnstalleerd. De ambtsperiode loopt gelijk met die van de gemeenteraad, van 2019 tot en met 2024.

De algemeen directeur heeft de administratieve leiding over de diensten.

Agenda - Lijst besluiten - Notulen

Je vindt de agenda's en besluiten van de gemeenteraad hier.

Audioverslag raad voor maatschappelijk welzijn

Vanaf nu kan je de raad voor maatschappelijk welzijn (her)beluisteren. De audioverslagen vind je hier: audioverslag. Je kan ofwel de hele zitting beluisteren, ofwel bepaalde punten selecteren aan de hand van de agenda.

Huishoudelijk reglement raad voor maatschappelijk welzijn

Op 16 december 2021 werd het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn goedgekeurd. Dit werd bekendgemaakt op 23 december 2021. Je vindt het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn hier.

In het huishoudelijk reglement lees je onder andere hoe de raad voor maatschappelijk welzijn wordt bijeengeroepen, hoe er wordt gestemd, welke punten in de openbare en welke in de besloten (geheime) vergadering worden besproken, hoe de verslagen worden opgesteld. 

Samenstelling raad voor maatschappelijk welzijn

Je vindt de samenstelling van de raad voor maatschappelijk welzijn hier.