OMV2021/0118 - Slopen van landbouwbedrijfswoning en bijgebouwen, herbouwen zonevreemde eengeziinswoning, wijzigen functie van landbouwbedrijfsgebouw naar woningbijgebouwen + bronbemaling - Schoutenhoefstraat 52 - afd 3 - sectie I - 66H en 66K

Datum van het bericht: dinsdag 30 november 2021
Nieuwsoverzicht