Weigering Omgevingsvergunning OMV2022/0047 - Het bouwen van een gesloten eengezinswoning - Taxandriastraat - afdeling 2 - sectie F - nr. 426 B2

Datum van het bericht: donderdag 09 juni 2022
Nieuwsoverzicht