Openbaar onderzoek Lokaal Materialenplan 2023-2030

Binnenkort heeft OVAM een nieuw uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval voor de periode 2023-2030, namelijk het Lokaal Materialenplan. Voor het zover is, loopt het openbaar onderzoek.

Het Lokaal Materialenplan vervangt het uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval 2016-2022. Met dit plan zet men een volgende stap in de richting van een integraal beleid rond circulaire economie, door een verhoogde aandacht voor preventie en hergebruik en door materiaalkringlopen verder te sluiten. Daarnaast blijft het plan ook de basis van het afvalbeheer vormgeven.

Concreet werkt het plan aan een verdere afbouw van de hoeveelheid restafval onder andere door de veralgemeende inzameling van bioafval, een aanvaardingsplicht voor wegwerpluiers gekoppeld aan een selectieve inzameling, correctere inzamelformules voor bedrijven en het versterken van het zespijlerbeleid tegen zwerfvuil.

Openbaar onderzoek

Het volledige ontwerp, een samenvattende brochure, het ontwerp van bijhorende plan-MER en socio-economische analyse vind je hier.
Het openbaar onderzoek voor dit plan loopt van 1 juni tot 31 juli 2022. Tijdens deze periode liggen het plan en de plan-MER ter inzage bij de lokale besturen en is het hier consulteerbaar.

Reacties op het plan zijn welkom, bij voorkeur via mail naar plan@ovam.be.

Als digitaal reageren niet mogelijk is, kan je jouw opmerkingen ook sturen naar:

OVAM - Ontwerp Lokaal Materialenplan – Stationsstraat 110 – 2800 Mechelen

Datum van het bericht: woensdag 08 juni 2022
Nieuwsoverzicht