Voorwaardelijke Omgevingsvergunning OMV2021/0138 - Het bouwen van een halfopen eengezinswoning met autobergplaats na sloop van enkele brijgebouwen - Polderstraat - afdeling 1 - sectie C - nr. 519 R2 en 520 R2

Datum van het bericht: donderdag 02 december 2021
Nieuwsoverzicht