Natuurvergunning

Wie vegetaties of kleine landschapselementen wil wijzigen, heeft daarvoor een natuurvergunning nodig. 
Vegetaties zijn bijvoorbeeld vennen, heiden, moerassen, schorren, slikken en loofbossen. 
Kleine landschapselementen zijn bijvoorbeeld  bermen, bomen, bosjes, bronnen, houtkanten, hagen, hoogstamboomgaarden, sloten, poelen en waterlopen.

Praktisch

Milieudienst

Dorp 31
2360 Oud-Turnhout 

tel.+32 (0)14 46 22 13
milieu@oud-turnhout.be

Openingstijden

maandag: 8.30 tot 12 uur
dinsdag: 8.30 tot 12 uur
17.30 tot 19.30 uur
woensdag: 8.30 tot 12 uur
donderdag: 8.30 tot 12 uur
vrijdag: 8.30 tot 12 uur