Nachtwinkels en andere vergunningsplichtige inrichtingen

Voor het openen of het heropenen van een nachtwinkel, wedkantoor, seksshop, seksinrichting, sishabar, kapperszaak, barbershop, handcarwash en CBD-shop moet je een vergunning hebben.

Hiervoor gelden een aantal specifieke bepalingen van het Uniform Gemeentelijk Politiereglement - Afdeling VI - Hoofdstuk XV en Hoofdstuk XVI. 

Zo is voor het openen of heropenen ervan een voorafgaande vergunning van het college van burgemeester en schepenen nodig. Deze vergunning kan geweigerd worden op basis van een aantal objectieve criteria. 

De burgemeester kan de sluiting van deze types van vestigingen bevelen die in overtreding zijn met het Uniform Gemeentelijk Politiereglement of met de beslissing van het college van burgemeester en schepenen.