Mobitwin (vroeger 'Minder Mobielen Centrale')

Wat is Mobitwin, de nieuwe naam van de 'Minder Mobielen Centrale'?

Mobitwin is een dienst waarbij vrijwillige chauffeurs het vervoer doen van minder mobiele mensen die zelf geen auto hebben en geen beroep kunnen doen op het openbaar vervoer.

Het vervoer gebeurt meestal om sociale redenen: familiebezoek, kaartclub, kapper, boodschappen doen, bank, tandarts, begrafenis, ziekenhuis, … Het is geen zieken- of gehandicaptenvervoer zoals dat door andere diensten zoals het Rode Kruis, de mutualiteit of de Handicar wordt verzorgd.

De chauffeurs van de Mobitwin zijn vrijwilligers. Zij gebruiken hiervoor hun eigen wagen en stellen zich ter beschikking op bepaalde dagen en tijdstippen waarop het voor hen past. De chauffeur rijdt steeds voor eigen rekening, maar doet geen vervoer zonder tussenkomst van de centrale. Hij krijgt een kilometervergoeding. De sociale dienst zorgt voor de verzekering.

Wie kan Mobitwin gebruiken?

Gebruikers van de Mobitwin moeten in Oud-Turnhout wonen én minder mobiel zijn. Het inkomen is de belangrijkste factor om al dan niet lid te kunnen worden van de Mobitwin. De gebruiker betaalt aan de centrale een jaarlijks lidmaatschap en aan de chauffeur een kilometervergoeding.  

De aanvraag voor een rit moet minstens twee dagen vooraf aan de sociale dienst worden bezorgd. Zo heeft de sociale dienst tijd om een chauffeur te zoeken die zich op het gewenste moment kan vrijmaken. De ritten kunnen aangevraagd worden elke werkdag tussen 8 en 12 uur.

Mobitwin - Sociaal vervoer voor mensen die minder gemakkelijk de deur uit gaan

Mobitwin zoekt chauffeurs

Ben je graag op de baan? Steek je graag een handje toe? Zin in iets nieuws? Word dan vrijwilliger-chauffeur bij Mobtwin!

Vrijwilliger zijn bij de Mobitwin betekent bijdragen aan het welzijn van mensen. Elke vrijwilliger krijgt een professionele begeleiding, een onkostenvergoeding per gereden kilometer (0,30 euro/km) en een gepast verzekeringspakket (met o.a. een omniumverzekering voor je wagen tijdens uitgevoerde trajecten).

Uiteraard wordt het aantal kilometers opgeteld vanaf het moment dat je je woning verlaat tot je terug thuis aankomt. Ook het verzekeringspakket loopt gedurende de volledige verplaatsing van elk traject.

Voorwaarden

Om vrijwilliger te worden bij de Mobitwin moet je aan drie voorwaarden voldoen:

  • beschikken over een persoonlijke wagen
  • enkele uren per week beschikbaar zijn
  • bereikbaar zijn via telefoon

Als vrijwilliger-chauffeur beslis je volledig zelf over de invulling van je vrijwilligerswerk. Jij beslist steeds of je een traject wilt uitvoeren en wanneer je je beschikbaar stelt voor de Centrale. Wanneer een vastgelegde rit uiteindelijk toch onmogelijk blijkt, is er steeds de mogelijkheid om deze te annuleren.

Interesse?

Neem contact op via 014 46 22 66 of socialedienst@oud-turnhout.be