Missie BOA Oud-Turnhout

Missie BOA Oud-Turnhout

De gemeente Oud-Turnhout neemt de regierol op over het vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren. Samen met de diensten jeugd, opgroeien en onderwijs, vrije tijd, cultuur, sport en bibliotheek gaan we een traject aan om een verhaal voor Oud-Turnhout uit te schrijven.

Van zodra dit is afgerond delen we dit. In een latere fase betrekken we iedereen die zin heeft om mee te werken in het proces.

Stem van de gezinnen

Ouders

Wat zou opvang kunnen zijn voor ouders en kinderen? Wij willen dit heel graag weten. Daarom start er een bevraging voor ouders en kinderen.

Via de school ontvang je een link om de vragenlijst in te vullen voor zowel opvang tijdens het schooljaar en tijdens de vakanties. De vragenlijst wordt afgesloten op 20 juni 2023. Vul de vragen zeker in, want jouw mening is belangrijk!

Kinderen

De leerlingen van het 1° tot 6° leerjaar van alle basisscholen van Oud-Turnhout krijgen tijdens de schooluren een vragenlijst over hoe zij de kinderopvang beleven. Daarnaast mogen zij hun ideeën van hun droomopvang via www.oud-turnhout.be/dromen bezorgen tot en met 20 juni 2023.

De resultaten van beide bevragingen maken we in het najaar bekend.