Missie BOA Oud-Turnhout

Missie BOA Oud-Turnhout

In Oud-Turnhout zien we het als onze missie om de Buitenschoolse Opvang en Activiteiten, BOA, aan te bieden in een zinvolle en aantrekkelijk omgeving voor kinderen. We stimuleren het creëren van een groene omgeving waar kinderen kunnen genieten van actie, ruimte en voldoende rust. We streven ernaar om een divers aanbod aan activiteiten te bieden, zodat kinderen kunnen experimenteren, ontdekken en zich kunnen ontwikkelen op verschillende gebieden. Dit kan variëren van sport- en spelactiviteiten tot creatieve en educatieve projecten.

Daarnaast hecht het lokaal bestuur Oud-Turnhout ook veel belang aan huiswerkbegeleiding. We erkennen het belang van onderwijsondersteuning en willen een omgeving opzetten waar kinderen hun huiswerk kunnen maken onder begeleiding van gekwalificeerde professionals. Zo kunnen ze hun schoolse vaardigheden verbeteren en successen ervaren. We geloven in een centraal georganiseerde aanpak, waarbij we samenwerken met alle scholen, kinderopvang, ouders en andere relevante instanties. We waarborgen de kwaliteit in het omgaan met inclusie.

We streven ernaar om een inclusieve omgeving te creëren waarin alle kinderen zich welkom en gewaardeerd voelen en kunnen groeien in hun eigen talenten ongeacht hun achtergrond, mogelijkheden of beperkingen. We ondersteunen de begeleiders om zelf te groeien in het werken met diverse doelgroepen.