Militiegetuigschrift

Het militiegetuigschrift wordt enkel uitgereikt aan mannen die geboren zijn vóór 1 januari 1976.

Mannen geboren na 1 januari 1976 kunnen een getuigschrift krijgen waaruit blijkt dat ze niet onderworpen zijn aan de legerdienst. Het getuigschrift wordt uitgereikt door het Ministerie van Defensie.

Je kan het militiegetuigschrift of stamboekuittreksel aanvragen bij het Ministerie van Defensie.