Kandidaat Milieuadviesraad

Voor de milieuadviesraad zijn we op zoek naar negen deskundigen (hiervan worden twee leden afgevaardigd uit de duurzaamheidsadviesraad). Deze leden zijn deskundigen in hun vakgebied, hetzij beroepshalve, hetzij door studies en ervaring, en hebben uitgebreidere kennis van natuur- en milieuvergunningen, VLAREM-wetgeving, het Natuurdecreet, de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening, Europese Instandhoudingsdoelstellingen,… Ze geven een onderbouwd advies over het gemeentelijk natuur- en milieubeleid.

De deskundigheid moet worden aangetoond en gemotiveerd. De leden zijn bij voorkeur gedomicilieerd inOud-Turnhout of hebben een duidelijke binding met onze gemeente.
Bij de samenstelling wordt rekening gehouden met het man/vrouw evenwicht: maximaal twee derde van de raad mag tot eenzelfde geslacht behoren.
Er wordt ook gezocht naar een evenwichtige samenstelling vanuit diverse sectoren/beleidsdomeinen/geledingen.

Kandidatuur indienen
Kandidaturen voor de milieuadviesraad moeten uiterlijk 15 oktober schriftelijk ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, met het formulier Kandidatuur Milieuadviesraad:

- op www.oud-turnhout.be (> Leefomgeving)

- of opvragen bij de dienst Milieu
Greet Urkens - tel. 014 46 22 13 - milieu@oud-turnhout.be

Praktisch

Milieudienst

Dorp 31
2360 Oud-Turnhout 

tel.+32 (0)14 46 22 13
milieu@oud-turnhout.be

Openingstijden

maandag: 8.30 tot 12 uur
dinsdag: 8.30 tot 12 uur
17.30 tot 19.30 uur
woensdag: 8.30 tot 12 uur
donderdag: 8.30 tot 12 uur
vrijdag: 8.30 tot 12 uur