Melding en akkoord gedeeld verblijf

Wanneer ouders scheiden of uit elkaar gaan, wordt het kind ingeschreven op het adres van de hoofdverblijfplaats als het altijd of grotendeels verblijft bij één van de ouders.

Het is ook mogelijk om in het dossier van het kind te vermelden dat het af en toe of voor de helft van de tijd verblijft bij de andere ouder. Dit is de zogenaamde 'huisvesting verlenende ouder' bij wie het kind niet is ingeschreven.

Procedure

Het verzoek wordt ingediend op basis van een gerechtelijke beslissing of van het gezamenlijk schriftelijk akkoord tussen de ouders. Enkel als er geen schriftelijke toestemming bestaat, moet het akkoord van de andere ouder gevraagd worden.

Download het formulier om een schriftelijke aanvraag voor een gedeeld verblijf in te dienen. Bezorg het ingevulde en ondertekende formulier aan de dienst burgerzaken.

Melding en akkoord gedeeld verblijf.pdf196,5 Kb(pdf)