Iets melden

Ligt er een riooldeksel los? Rijdt het verkeer in je straat te snel? Heb je een sluikstort ontdekt? Woekert een struik over het voetpad? Laat het ons weten!

Openbaar domein

Groen

Afval

Andere

Meldingen openbaar domein

Eikenprocessierupsen

Afval niet opgehaald

Stormschade

Defecte straatverlichting

Ratten

Zwerfvuil en sluikstorten

Wateroverlast

Meldingen over gewestwegen of
fietspaden langs gewestwegen *

Wespen

 

Gasgeur of storing elektriciteit

 

Zwerfkatten

 

Storing watervoorziening

 

Waterlopen

 

Aangifte schadegeval

   

Klacht

  • gewestwegen in Oud-Turnhout: N12 (Steenweg op Ravels) - N18 (Steenweg op Turnhout - Dorp - Steenweg op Mol - Donk) - N139 (Nieuwe Staatsbaan)