Meerjarenplan en jaarrekening

Elk lokaal bestuur maakt bij het begin van elke legislatuur een plan op dat het beleid voor de volgende 6 jaar bepaalt. Dit meerjarenplan bevat de beleidskeuzes van het bestuur en de financiële gevolgen ervan.