Meerjarenplan en jaarrekening

Elk lokaal bestuur maakt bij het begin van elke legislatuur een plan op dat het beleid voor de volgende 6 jaar bepaalt. Dit meerjarenplan bevat de beleidskeuzes van het bestuur en de financiële gevolgen ervan.

Meerjarenplan

Het meerjarenplan 2020-2025 van Oud-Turnhout werd in 2020 - voor de eerste keer - opgemaakt met de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen ofwel Sustainable Development Goals (SDG’s) als leidraad. Deze 17 SDG’s zijn afkomstig van de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling van de Verenigde Naties.

Op deze manier proberen we ook in Oud-Turnhout ons lokaal beleidsplanningsproces af te stemmen op een duurzame toekomst, wereldwijd en tegen 2030.

Jaarlijks wordt dit meerjarenplan, dat vanaf 2020 zowel gemeente als OCMW bevat, op basis van de actuele toestand en gewijzigde noden door de gemeenteraad bijgestuurd. Hieronder vind je dan ook de meest recente versie van het meerjarenplan:

GEMEENTE OCMW OUD-TURNHOUT - meerjarenplan 2020-2025 (aanpassing 2023-2) - gepubliceerd op de website op 28-12-20233 Mb(pdf)

AGB OUD-TURNHOUT - meerjarenplan 2020-2025 (aanpassing 2023-2) - gepubliceerd op de website op 28-12-20231,8 Mb(pdf)

Jaarrekening

Jaarlijks wordt ook een jaarrekening opgemaakt, waarin een evaluatie weergegeven wordt van de vooropgestelde doelstellingen evenals een overzicht van de financiële situatie. Hieronder vind je dan ook de laatst goedgekeurde jaarrekening:

GEMEENTE OCMW OUD-TURNHOUT - jaarrekening 2022_gepubliceerd op de website op 26-06-2023.pdf2,3 Mb(pdf)

AGB OUD-TURNHOUT - jaarrekening 2023_gepubliceerd op de website op 28-06-2024.pdf2 Mb(pdf)

Je gemeente telt

Via JeGemeenteTelt kan je de meerjarenplanning van Oud-Turnhout bekijken en precies berekenen hoe ons lokaal bestuur haar middelen besteedt en hoeveel belastingen jij betaalt voor welke domeinen. Ook is het mogelijk om een vergelijking te maken met andere gemeenten in de buurt. Je kan er ook een korte voorstelling terugvinden van enkele opvallende projecten uit de meerjarenplanning.