Meerjarenplan 2020-2025

De gemeente is verplicht om een meerjarenplan op te maken. Het meerjarenplan tekent een visie uit en legt beleidsprioriteiten vast waarop het bestuur zich tijdens de legislatuur wil focussen. De gemeenteraad kan het meerjarenplan jaarlijks bijsturen aan de actuele toestand en allicht ook omwille van nieuwe noden.

De volledige beleidsrapporten van onze gemeente, OCMW of AGB, evenals deze van alle lokalen besturen in Vlaanderen, kan je via deze link raadplegen: lokaalbestuur.vlaanderen.be/beleidsrapporten

Hieronder vind je:

    • het meerjarenplan 2020-2025 (aanpassing 2021) gemeente en OCMW - goedgekeurd op 16-12-2021 - gepubliceerd op de website op 23-12-2021
    • het meerjarenplan 2020-2025 (aanpassing 2021) AGB Oud-Turnhout - goedgekeurd op 16-12-2021 - gepubliceerd op de website op 23-12-2021

Praktisch

Financiën

Dorp 31
2360 Oud-Turnhout 

tel.+32 (0)14 46 22 04
financien@oud-turnhout.be

Openingstijden

maandag: 8.30 tot 12 uur
dinsdag: 8.30 tot 12 uur
17.30 tot 19.30 uur
woensdag: 8.30 tot 12 uur
donderdag: 8.30 tot 12 uur
vrijdag: 8.30 tot 12 uur