Managementteam (MAT)

De taken van het managementteam zijn decretaal vastgelegd. Het ondersteunt de coördinatie van de gemeentelijke diensten bij de beleidsvoorbereiding, de beleidsuitvoering en de beleidsevaluatie. Het managementteam bewaakt de eenheid in de werking, de kwaliteit van de organisatie en de werking van de gemeentelijke diensten, alsook de interne communicatie.

Het managementteam ondersteunt het college van burgemeester en schepenen als uitvoerend orgaan van het gemeentebestuur. Het managementteam fungeert als spil tussen het bestuur en de administratie.

Het managementteam staat onder leiding van de algemeen directeur. Andere leden zijn de gemeentelijke diensthoofden en de financieel directeur. Het managementteam vergadert tweewekelijks op maandagvoormiddag.

Samenstelling

Het managementteam bestaat uit:

  • algemeen directeur Bie De Busser
  • financieel directeur Marc Nooyens
  • manager HR en organisatie Kathleen Van Beurden
  • manager Technische dienst Gert Van Echelpoel
  • manager Burger Lore Van de Perre
  • manager Samenleving Kim Leyten

Meer info

Gemeentesecretariaat - 014 46 22 01 - secretariaat@oud-turnhout.be