Mantelzorg

Wat is een mantelzorger?

Een mantelzorger is iemand die voor korte of lange tijd en onbetaald zorgt voor een naaste, zoals een ouder, kind, familielid, kennis of buur. Vlaanderen telt meer dan 600.000 mantelzorgers met elk hun eigen specifieke zorgsituatie: boodschappen doen voor een buurvrouw met een fysieke beperking of dagelijks zorgen voor een kind met autisme, een chronisch zieke moeder of een partner met dementie, …

Mantelzorgers van alle leeftijden geven aan dat ze vaak zélf behoefte hebben aan hulp en ondersteuning: toegankelijke informatie, kortstondige vervanging, thuiszorg, contact met andere mantelzorgers, meer tijd voor zichzelf, psychologische ondersteuning, …

1. Mantelzorgcafé ‘De vier wegen’

De gemeenten Beerse, Oud-Turnhout, Turnhout en Vosselaar, Stadsregio Turnhout, Zorggroep Orion en het sociaal innovatiebureau !DROPS organiseren met de steun van Kom op tegen Kanker een nieuw ‘Mantelzorgcafé’.

Het Mantelzorgcafé werd ‘De Vier Wegen’ gedoopt om de samenwerking tussen de vier gemeenten in de verf te zetten.

Dit maandelijkse ontmoetingsmoment waar mantelzorgers elkaar in een gezellige sfeer kunnen leren kennen, wil op basis van de bestaande noden meebouwen aan een nog breder ondersteuningsaanbod in samenwerking met lokale zorgorganisaties. Naast sociaal contact komen ook inhoudelijke en ontspannende thema’s aan bod die volledig door de mantelzorgers zelf worden gekozen. Er worden telkens sprekers uitgenodigd om op een overzichtelijke manier informatie te geven en op vragen te antwoorden.

Praktische info

 

2. Administratieve hulp, doorverwijzen en sociale voordelen

Mensen vinden vaak hun weg niet meer in een doolhof van administratie en wetgeving. De sociale dienst van het OCMW biedt hulp bij het zoeken van de juiste dienstverlening en bij het invullen van allerhande documenten. Daarnaast kan de sociale dienst van het OCMW voor jou nagaan of je recht hebt op bepaalde sociale voordelen.

De sociale voordelen die specifiek bij het OCMW van Oud-Turnhout aan te vragen zijn, en die door de gemeente Oud-Turnhout aangeboden worden, zijn volgende toelagen:

  • Thuiszorgtoelage
  • Diftartoelage


De standaard aanvraagformulieren om de thuiszorgtoelage en de Diftartoelage aan te vragen vind je hieronder.

Je dient bij het aanvraagformulier van de thuiszorgtoelage nog het geldig attest van de FOD Sociale Zekerheid toe te voegen.

Een aanvraagformulier voor een toelage moet je ingevuld terug bezorgen aan de sociale dienst.

 

3. Kerngroep mantelzorgers

Als mantelzorger is het moeilijk om nog tijd voor jezelf te vinden. Soms heb je het gevoel dat niemand je situatie begrijpt. Daarom hebben we het mantelzorgcafé vanuit de mantelzorghub ‘de vier wegen’ opgericht waar mantelzorgers elkaar kunnen ontmoeten en kunnen bijleren over thema’s die ze zelf kiezen zoals opvang, wonen, psychologische steun, tegemoetkomingen, praktische hulp, ...

Ben je iemand die ons thema’s voor mantelzorgers, hiaten in de hulpverlening, ontspannende activiteiten kan aanreiken? Neem dan met ons contact op om deel te nemen in de kerngroep van mantelzorgers via 014 46 22 44 of eigenaard@oud-turnhout.be.