Mantelzorg

Wat is een mantelzorger?

Een mantelzorger is iemand die voor korte of lange tijd en onbetaald zorgt voor een naaste, zoals een ouder, kind, familielid, kennis of buur. Vlaanderen telt meer dan 600.000 mantelzorgers met elk hun eigen specifieke zorgsituatie: boodschappen doen voor een buurvrouw met een fysieke beperking of dagelijks zorgen voor een kind met autisme, een chronisch zieke moeder of een partner met dementie, …

Mantelzorgers van alle leeftijden geven aan dat ze vaak zélf behoefte hebben aan hulp en ondersteuning: toegankelijke informatie, kortstondige vervanging, thuiszorg, contact met andere mantelzorgers, meer tijd voor zichzelf, psychologische ondersteuning, …