Lokaal Signaal

De gemeente Oud-Turnhout stapt als pilootbestuur in Lokaal Signaal. Met dit project willen we tegemoet komen aan een nood bij veldwerkers.

Veldwerkers in de eerste lijn zoals maatschappelijk werkers, vrijwilligers in sociale organisaties, thuisverpleegkundigen, leerkrachten, huisartsen verpleegkundigen, paramedici en … detecteren dagelijks vanuit hun functie structurele en maatschappelijke problemen. Ze zijn als het ware 'sensoren in de samenleving' van signalen.

Signalen kunnen terugkerende persoons- en situatie-overschrijdende problemen zijn. Op dit ogenblik worden deze ogen en oren op het terrein te weinig systematisch ingezet en worden ze vanuit hun ervaring te weinig ingezet in het ontwikkelen van oplossingen.

Via het project 'Lokaal Signaal' willen VVSG, gemeente Oud-Turnhout en hun partners hun ervaringen oogsten, maar ook die signalen aggregeren en prioriteren zodat ze relevante input worden voor het lokaal sociaal beleid, maar ook verder opgeschaald kunnen worden naar de hogere beleidsniveaus.

Probleem signaleren

Signaleer hier als professional een probleem of obstakel waar je niet onmiddellijk een antwoord op weet en dat je opmerkt binnen je werk met jouw doelgroep.

Je voelt aan dat dit signaal geen individueel geval is, maar mogelijk bij andere disciplines of organisaties ook speelt.

We verzamelen en bundelen deze signalen en gaan hiermee samen met de eerstelijn aan de slag om de sociale dienstverlening te verbeteren.

Signaleer hier als professional een probleem

Presentatie project 'Lokaal Signaal'

Klik op de afbeelding om af te spelen