Inzage, uitleg en kopies van documenten

In het kader van het decreet openbaarheid van bestuur, kan u inzage, uitleg of een afschrift vragen van bestuursdocumenten. In het decreet zijn wel een aantal uitzonderingen bepaald, waardoor documenten niet openbaar gemaakt mogen worden.

Procedure

Aanvragen voor inzage, uitleg of kopies kunnen per brief, fax of e-mail worden ingediend. De aanvraag wordt zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 15 kalenderdagen beantwoord.

Prijs

Voor kopies van documenten wordt een vergoeding gevraagd. Het exacte bedrag vindt u terug in het gemeentelijke retributiereglement op administratieve prestaties.

Praktisch

Secretariaat

Dorp 31
2360 Oud-Turnhout 

tel.+32 (0)14 46 22 01
fax+32 (0)14 46 22 00
secretariaat@oud-turnhout.be

Openingstijden

maandag: 8.30 tot 12 uur
dinsdag: 8.30 tot 12 uur
17.30 tot 19.30 uur
woensdag: 8.30 tot 12 uur
donderdag: 8.30 tot 12 uur
vrijdag: 8.30 tot 12 uur