Klimaat

In 2019 heeft Oud-Turnhout het Burgemeestersconvenant 2030 voor klimaat en energie ondertekend. Zo wil ze een actieve rol opnemen in de uitdagingen die de klimaatverandering ons stelt.

Door het convenant te ondertekenen, verbindt een lokaal bestuur zich om de lokale CO2-uitstoot met 40% te reduceren tegen 2030, de lokale veerkracht ten opzichte van de gevolgen van klimaatverandering te verhogen, en de toegang tot veilige, duurzame en betaalbare, zekere en schone energie te verbeteren.  

De initiatieven die gaan genomen worden om deze doelstelling te halen, staan in dit duurzaam energie- en klimaatactieplan.